Întrebări frecvente

Limita maximă este de 7500km la fiecare 90 de zile de rezervare. Pentru depășirea limitei este percepută o taxă de 0.25 euro/km.

Da, mașinile pot fi rezervate în ziua curentă in limita disponibilității din aplicația de rezervări.

Perioada minimă de rezervare este de o zi.

Costul total al serviciului FLEET este compus din:

  • abonamentul ales sau taxa lunara de acces (pentru opțiunea Pay-as-you-go)
  • rezervările suplimentare efectuate în luna curentă (toate rezervările pentru opțiunea Pay-as-you-go). Rezervarea care cuprinde 2 luni calendaristice vor fi facturate în luna zilei de început a rezervării (ex: 28 august – 2 septembrie va fi adaugată în costul lunii august);
  • combustibilul consumat în cadrul tuturor rezervărilor care se termină în luna curentă.

Mașina este livrată cu plinul făcut. La predarea mașina nu este nevoie să fie alimentată deoarece aceasta va fi alimentată de către personalul FLEET, iar valoarea combustibilului va fi facturată la finalul lunii.

Desigur, mașinile pot fi conduse în afara României, în toată țările în care asistența rutieră este asigurată. Este necesară notificarea cu 24 de ore înainte de ieșirea din tară pentru a putea elibera actele necesare.

Da, rezervările pot fi anulate. În situația în care nu mai aveți nevoie de mașină pe perioada rezervată, puteți anula rezervarea cu până la 72 de ore înainte de rezervare, fără niciun cost suplimentar. Pentru anularea într-un termen mai scurt de 72 de ore până la ziua rezervării va fi perceput 50% din valoarea rezervării.