Întrebări frecvente

Limita maximă este de 500km/zi. Depășirea limitei este taxată cu prețul mediu al unei zile de utilizare a mașinii.

Rezervările se pot face cu cel târziu 12 ore înainte.

Perioada minimă de rezervare este de o zi.

Costul total al serviciului FLEET este compus din:

  • pachetul ales;
  • rezervările de mașini efectuate în luna curentă. Rezervarea care cuprinde 2 luni calendaristice vor fi facturate în luna zilei de început a rezervării (ex: 28 august – 2 septembrie va fi adaugată în costul lunii august);
  • combustibilul consumat în cadrul tuturor rezervărilor care se termină în luna curentă.

Perioada minimă pentru accesarea serviciilor FLEET este de 3 luni.

Mașina este livrată cu plinul făcut. Pe parcursul rezervării poți alimenta mașina oricând cu cardul de combustibil, iar la predarea mașina nu este nevoie să fie alimentată deoarece aceasta va fi alimentată de către personalul FLEET.

Desigur, mașinile pot fi conduse în afara României, în toată țările în care asistența rutieră este asigurată. Este necesară notificarea cu 24 de ore înainte de ieșirea din tară pentru a putea elibera actele necesare.

Da, mașinile pot fi conduse și de alți șoferi după ce am fost notificați cu 24 de ore înainte pentru a putea elibera actele necesare celui de-al doilea șofer.

Da, rezervările pot fi anulate. În situația în care nu mai aveți nevoie de mașină pe perioada rezervată, puteți anula rezervarea cu până la 72 de ore înainte de rezervare, fără niciun cost suplimentar.